انتشارات نجوای قلم

> چاپ کتاب از مجوز تا پخش (با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)


انتشارات نجوای قلم در این بخش تلاش می نماید تا درباه نویسندگی خلاق اطلاعات گرانسنگی را در اختیار کاربران قرار دهد:

اولین و مهم ترین گام برای نوشتن خلاق اعتماد به خود است  و اینکه می توان بدون دنبال کردن راههای پیموده شده ، بیکران های ناشناخته ای را با نوشتن در نوردید.

برای شروع کار سعی می کنیم مولفه های ادبیات داستانی پست مدرن را بشناسیم:

  • به طور کلی می توان گفت که داستان از نظر تبارشناسی به سه دوره تقسیم می شوند :

  • دوران داستان های کلاسیک

  • دوران داستان مدرن

  • و دوران داستان های پسامدرن

  1. دوران داستان های کلاسیک از اوایل سده هفدهم آغاز و تا اوایل سده بیستم ادامه دارد : در این نوع داستان ها ما با یک طرح کلاسیک روبرو هستیم یعنی گره افکنی ، گره گشایی ، زاویه دید ، و تعلیق به بدترین شکل رخ می دهد و شخصیت پردازی ها در بستر داستان  رخ می دهد زمان رخدادها خطی می باشد.

  2. در داستان های مدرن با طرحی فشرده و کوتاه مواجه هستیم ، تکیه داستان بر پرداخت صحنه در موقعیتی است که داستان در آن رخ می دهد .

  3. در داستان های پست مدرن ما اساسا با طرحی روبرو نیستیم و گویی نوعی فروپاشی و ویرانگری عمدی در داستان رخ  داده است و هیچ انسجام و نظم کلاسیکی دیده نمی شود .

با شناخت این سه تفاوت بنیادین این سه نوع داستان یک گام به سوی انتخاب نوع نوشتن را پیموده اید .

در داستان کلاسیک ما با یک شخصیت مرکزی مواجه هستیم که به صورت فعال در داستان حضور دارد . و لی در داستان مدرن ما با چند شخصیت روبرو هستیم که نه تنها بر دیگری برتری ندارند بلکه به شدت شخصیت های کنش پذیر و منفعلی  دارند و در داستان های پست مدرن شخصیت ها نه به صورت کلاسیک و نه به صورت مدرن حضور ندارند بلکه  حضوری کارکاتور گونه در داستان دارند  

 از لحاظ پایان بندی :داستان های کلاسیک بسته  و خواننده را اقناع می کتند که داستان به پایان رسیده است . در داستان های مدرن پایان داستان باز و ادامه داستان در ذهن خواننده ادامه پیدا می کند و به تعداد خواننده می تواند پایان متفاوت داشته باشد اما در داستان پست مدرن  اساسا پایانی تعریف نشده است حتی خواننده می تواند قسمت های مختلف داستان را جابجا کتد بدون اینکه در ساختار داستان خللی ایجاد شود .