انتشارات نجوای قلم

> چاپ کتاب از مجوز تا پخش (با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)


لطفا آثار خود را به صورت فرمت زیر جهت بررسی ارسال نمایید :

* نام و نام خانوادگی ............................................

* سابقه آثار و رزومه فعالیت ها ..................................

*نوع اثر......................................................

*شماره تماس..................................................

*آدرس ایمیل...................................................

لطفا آثارتان را به صورت pdf  و بصورت زیپ شده ارسال نمایید

آثارتان را جهت بررسی به ایمیل انتشارات نجوای قلم بفرستید:

najvapub@gmail.com


کارشناسان انتشارات نجوای قلم حداکثر بعد از 15 روز از دریافت اثر،  و بررسی کارشناسانه با شما تماس گرفته و کمک تان می کند تا با آگاهی آثارتان را به چاپ برسانید .