انتشارات نجوای قلم

> چاپ کتاب از مجوز تا پخش (با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)


لطفا آثار خود را به صورت فرمت زیر جهت بررسی ارسال نمایید :

* نام و نام خانوادگی .....................................

* سابقه،رزومه فعالیت ها .............................

*نوع اثر..........................................................

*شماره تماس................................................

*آدرس ایمیل..................................................

لطفا آثارتان را به صورت،  pdf  ارسال نمایید

آثارتان را جهت بررسی به ایمیل انتشارات نجوای قلم بفرستید:

najvapub@gmail.com


کارشناسان انتشارات نجوای قلم حداکثر بعد از 15 روز از دریافت اثر،  و بررسی کارشناسانه با شما تماس می گیرند.