انتشارات نجوای قلم

> چاپ کتاب از مجوز تا پخش (با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)


گروههای سنی کودک و نوجوان:

یک رده بندی خاص، برای تفکیک میان آثار مختلف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

بر پایهٔ این رده بندی، کلیهٔ کتابهایی که در این سازمان برای کودکان به چاپ می‌رسند، بر اساس حجم کتاب و تعداد صفحات، میزان نقاشیها، نوع مطلب، و معیارهایی از این قبیل، به شش گروه مختلف تفکیک می‌شوند. شش گروه بدین شرح است:

گروه الف: سالهای قبل از دبستان.
گروه ب: سالهای آغاز دبستان (کلاس‌های اول، دوم و سوم
گروه ج: سالهای پایان دبستان (کلاس‌های چهارم و پنجم
گروه د: دورهٔ راهنمایی.
گروه هـ: سالهای دبیرستان.

گفتنی است که این طبقه بندی اندکی دچار تغییر و اصلاح شده است

گروه الف: آمادگی و سال اول دبستان
گروه ب: سالهای دوم و سوم دبستان
گروه ج: سال‌های چهارم، پنجم و ششم دبستان
گروه د: هفتم و هشتم و نهم دبیرستان
گروه هـ: دهم و یازدهم و دوازدهم دبیرستان

هر کتابی که کانون چاپ کند، رو و پشت جلدش نوشته شده که متعلق به کدام گروه سنی است. بدین ترتیب، مربیان کانون ـ هر گاه خودشان هم کتاب را نخوانده باشند ـ می‌توانند به سادگی دریابند که این کتابها هر یک برای چه مخاطبی مناسب، و قابل توصیه است. نیز، مسئولان و برنامه ریزان کانون هم می‌توانند برآوردی از کار خویش به دست دهند که هر سال، برای هر گروه سنی، چه آثاری منتشر کرده، و چه نیازهایی را تأمین کرده‌اند.

این طبقه بندی بعدها توسط ناشران دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفت و البته، گهگاه نیز نقد شد.

گرچه گاه کلی گویانه گفته‌اند این طبقه بندی بر اساس اصول روان شناسی کودکان صورت گرفته است، ظاهرا تا کنون مطالعهٔ دقیقی درباره اسباب و علل توجه به این طبقه‌بندی، یا کشوری که این شیوه از آن اقتباس شده، و مبنای نظری تفکیک کتابها صورت نگرفته است

تصاویر مربوط به بخش کودکان و نوجوانان لطفا برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید