انتشارات نجوای قلم

> چاپ کتاب از مجوز تا پخش (با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)


مرسم رونمایی از کتاب ( آمریکا از شکاف تا فروپاشی) :

این مراسم در دانشگاه دافوس برگزار شد.

در این مراسم دکتر خوش چشم به همراه همکاران در دانشگاه دافوس کتاب ارزشمند آمریکا از شکاف تا فروپاشی را رونمایی و به نقد و نظر پرداختند .